Wat is de meerwaarde
van bemiddeling?

Bemiddeling is in België nog niet volledig ingeburgerd. Bij conflicten wordt vaak meteen naar een gerechtelijke oplossing gezocht, waardoor de minnelijke methode op de achtergrond komt te staan. Een gerechtelijke procedure is echter een zwaar proces dat lang aansleept en diepe littekens bij de partijen nalaat. Ik geef je in deze blog een aantal redenen waarom bemiddeling een beter alternatief vormt.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Je bepaalt zelf de oplossing van het geschil

In tegenstelling tot een rechtszaak, bepaal je bij bemiddeling zelf de uitkomst van het geschil. Er is geen rechter die een vonnis velt op basis van argumenten. De bemiddelaar is een onpartijdige, neutrale derde die de communicatie tussen de partijen vergemakkelijkt en in goede banen leidt. Hij of zij luistert daarbij naar de noden, wensen en verlangens van alle partijen. Denk hierbij ook aan het welzijn van kinderen tijdens een scheiding. Door actief te luisteren en te praten, worden de standpunten van de partijen met elkaar verzoend. Op die manier vinden we een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Bij een erkend bemiddelaar wordt dat akkoord gehomologeerd tot een uitvoerbare titel.

Je creëert een constructieve relatie met de andere partij

Een rechtszaak veroorzaakt vaak een onherstelbare kloof tussen de verschillende partijen. Partijen vertrouwen elkaar niet (meer) en het onderliggende conflict zorgt voor een verzuurde relatie. Zeker in familiezaken zorgt een gerechtelijke procedure voor escalaties. Bemiddeling verzacht dat proces en slijpt er de scherpe kanten van. De partijen komen door dialoog dichter bij elkaar waardoor spanningen drastisch reduceren. Er wordt een duurzame, op maat gemaakte oplossing gecreëerd waar alle partijen zich in vinden. Bemiddeling heeft bovendien een volledig vertrouwelijk karakter, dat enkel kan worden opgegeven met schriftelijk akkoord van alle partijen.

In sommige gevallen beveelt de rechtbank zelf -op eigen initiatief of op verzoek van één van de partijen- een bemiddeling. Daardoor komen de partijen aan dezelfde tafel te zitten, wat mogelijks het proces versoepelt.

Je ontlast het gerechtelijk stelsel

Gerechtelijke achterstand is vandaag schering en inslag. De zaken op de rol zijn eindeloos waardoor procedures jarenlang aanslepen. Dat fenomeen is niet alleen nefast voor de kwaliteit van rechtspraak, maar ook voor de mentale toestand van de partijen. Bemiddeling zorgt ervoor dat conflicten niet meer worden geveld voor de rechtbank, maar in minnelijke omstandigheden. Dat zorgt op lange termijn voor een kleinere gerechtelijke achterstand en minder werklast, terwijl het welzijn van de partijen voorop wordt geplaats via een snelle, duurzame oplossing.

Ik help je verder met een bemiddelingstraject op maat

Zit je in een situatie waarin bemiddeling een oplossing zou betekenen? Ik luister naar jou en je behoeften en help je verder met een bemiddelingstraject op maat. Heb je eerder nood aan een luisterend oor en een bemoedigend woord? Met mijn persoonlijk coachingtraject help ik jou opnieuw in je sterkte te staan.

Eens kennismaken? Neem gerust contact met me op.

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak