Katleen Lefever,
Documenten

Volg de weg die voor je ligt
Dat is de weg die je moet gaan
Kijk gerust eens even terug
Maar probeer niet stil te staan
Want op de weg die je zal volgen
Daar ligt de toekomst en je doel
Het verleden is herinnering
Volg je hart en je gevoel


scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Interessante lectuur / documenten / links / info ...

 • Hechting van de wieg tot het graf?

  Hechting van de wieg tot het graf
  Literatuurstudie door Cornélie Spijkerboer

  Ieder kind wordt geboren met het vermogen relaties aan te gaan met zijn verzorgers. De baby beschikt over vaardigheden om het contact met de ouders uit te lokken en vast te houden: huilen, aankijken, glimlachen, vastgrijpen, zuigen. De ouder reageert op deze signalen door contact te bieden. Op deze manier worden veiligheid en bescherming gewaarborgd en dat is belangrijk om te overleven. Op deze manier ontstaat een band tussen ouders en kind. Het ontwikkelen van deze band wordt gehechtheid genoemd (Lambermon 1992). Gehechtheid kan worden gedefinieerd als de geneigdheid in angstige situaties en bij vermoeidheid en ziekte de nabijheid van en het contact met een specifieke opvoeder te zoeken (Bowlby 1984). Uit onderzoek is gebleken dat een veilig gehecht kind zich in latere kinderjaren sociaal-emotioneel goed ontwikkelt.

  meer info
 • John Bowlby, het begin van de hechtingstheorie

  John Bowlby, het begin van de hechtingstheorie
  Artikel door Vera Calmer

  Eén van de veelvoorkomende namen in de psychologie is Edward John Mostyn Bowlby oftewel John Bowlby, de grondlegger van de hechtingstheorie. Naast zijn expertise als psycholoog, psychiater en psychoanalyticus is Bowlby ook ervaringsdeskundige te noemen.

  ...

  meer info
 • De escalatieladder van Glasl

  De escalatieladder van Glasl
  Bron Quitte Mediators

  De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. De mediator de-escaleert een probleem tijdens de mediation. Dat betekent dat hij probeert partijen een stap hoger op de ladder krijgen.
  Dat gaat niet zomaar. Bij iedere stap, zowel omhoog als omlaag, moeten partijen over drempels stappen. Dit gebeurt door prikkels. Voorbeelden van prikkels die tot een stap omlaag leiden zijn: een incident, een uit de hand gelopen telefoongesprek, een slecht gevallen brief of email, een verkeerde toonzetting of een niet nagekomen afspraak. (In conflicten blijken e-mails vaak een prikkel te vormen voor een verdere escalatie. Spreektaal komt de lezer zwart op wit voor ogen, terwijl instrumenten ter nuancering (stem of non verbale communicatie) ontbreken.)


  meer info
 • Geweldloos communiceren, hoe doe je dat?

  Geweldloos communiceren, hoe doe je dat?
  Marshall B. Rosenberg

  Je bereidt je voor op een moeilijk gesprek met je baas. Het hoofd van de school belt je over het gedrag van je kind. Je hebt ruzie met je partner en het is een uur voor bedtijd. Je weet dat je volgende stap van grote invloed zal zijn op je relatie met deze personen. Dus wat doe je? We komen allemaal weleens in situaties als deze terecht en maar al te vaak vallen we dan terug op dezelfde oude gedragspatronen: we willen gelijk krijgen, weigeren werkelijk te luisteren, gebruiken grove taal uit angst en frustratie, of erger. Maar er is een andere weg. Dit boek geeft lezers praktische training in het toepassen van principes van Geweldloze Communicatie, niet alleen op het persoonlijke vlak maar ook op maatschappelijk niveau. Het is een bijzonder effectieve manier om conflicten op te lossen, met woede om te gaan en naar verzoening te streven. Geweldloze Communicatie bloeit al vier decennia in vijfendertig landen om een simpele reden: het werkt.
 • Waarom wandelen, als je ook kunt dansen?

  Waarom wandelen, als je ook kunt dansen?
  Anne van Stappen

  Soms moet je ver reizen om dicht bij jezelf te komen... Sophia, 32, heeft een succesvolle baan bij een modetijdschrift en is sinds kort bezig met een sociaal project dat haar na aan het hart ligt. Alles lijkt haar voor de wind te gaan! Maar haar sociale ambities zorgen voor spanningen in haar relatie en een onvervuld gevoel over de oppervlakkige professionele wereld waarin ze zich bevindt. De jonge vrouw, overdonderd door een innerlijk tumult en aangedreven door haar vurige temperament, besluit om haar leven ter discussie te stellen. Matteo, de oude man die eigenaar is van haar appartement, wordt een wijze gids voor Sophia. Gretig om de dans van het leven te ervaren, vertrekt ze op een avontuur vol verrassingen, naar Venetië en het Amazonegebied, met amoureuze uitdagingen en de zoektocht naar haar vader die ze nooit heeft gekend... Deze boeiende roman nodigt uit om bij te dragen aan een wereld van welwillendheid en rechtvaardigheid voor jezelf en de anderen.
 • Waarom wandelen, als je ook kunt dansen?

  Blijf bij mij
  Rika Ponnet

  Na de eerste verliefdheid ontstaat in vele relaties een 'machtsstrijd'.

  - Maar hoe vermijd je dat die strijd het einde van je relatie betekent?
  - Waarom trekken tegenpolen elkaar aan, maar stoten ze na een tijdje ook weer af?
  - Waarom kiezen veel mensen telkens opnieuw de 'foute' partner?
  - En waarom is ruzie en strijd vaak een verborgen kreet om meer intimiteit?

  Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden legt Rika Ponnet de dieperliggende oorzaak van relatieproblemen bloot en toont ze hoe hechtingsstijlen vaak aan de basis liggen. Ze kiest daarbij resoluut voor een realistische visie op relaties, weg van het romantische ideaalbeeld dat ons al te vaak wordt opgedrongen.

 • Alleen met jou

  Alleen met jou
  Rika Ponnet

  In de liefde zijn we vrijer dan ooit en toch zijn we collectief bang. Bang om gekwetst te worden. Bang om niet gezien te worden. Bang om te falen. Dus schuiven we onze emoties aan de kant, en hopen we dat onze ratio ons zal redden. Als we maar verstandig een partner kiezen, dan komt het goed. Of toch niet? Rika Ponnet, die ons met haar bestseller Blijf bij mij op een andere manier naar relaties deed kijken, toont in dit nieuwe baanbrekende boek waarom het hoog tijd is dat we de romantische liefde in ere herstellen, en hoe we alleen kunnen liefhebben als we ook durven loslaten.

 • Het nest

  Het nest
  Katrien Ballinckx

  Kinderen kunnen zich het best ontplooien wanneer ze in een warm en veilig nest opgroeien. Dat lijkt evident, maar hoe je zo'n nest precies creëert, daar blijven we vaak het antwoord schuldig op. Als ouder krijg je immers een verantwoordelijkheid op je schouders waar je niet altijd volle¬dig klaar voor bent. Ouderschap brengt dan ook enorm veel vragen met zich mee. Hoe geef je grenzen aan? Wat moet je doen als die overschreden worden? Hoe zorg je dat je als ouder aanwezig bent, maar ook niet té aanwezig? Vragen die elke ouder zich wel eens stelt. Soms gaan die gepaard met een gevoel van onmacht, omdat je kind het moeilijk heeft, of omdat er spanningen zijn binnen het gezin. Therapeute en ervaringsdeskundige Katrien Ballinckx formuleert op die en veel meer vragen een onderbouwd antwoord in haar werkboek 'Het nest'. Zij is erkend bemiddelaar, therapeute en juriste. In haar praktijk voor relaties geeft ze relatietherapie en oudercoaching.

 • Je wist waar je aan begon

  Je wist waar je aan begon
  Anja Pairoux

  De rol van ouder is sowieso al niet gemakkelijk, maar als je als 'nieuwe' mama of papa in een gezin terecht komt dat niet het jouwe is, kom je nog vaker voor situaties en vragen te staan waar geen pasklaar antwoord voor is. Bovendien hangt er rond de problematiek van de samengestelde gezinnen nog steeds een taboe, waardoor veel stiefouders het gevoel krijgen dat ze alleen staan met hun gevoelens. De uitspraak 'je wist waar je aan begon' heeft elke plusouder waarschijnlijk ooit al moeten aanhoren. En klopt hoegenaamd niet. Het werkboek 'Je wist waar je aan begon!?' wil stiefouders/plusouders leren om zichzelf in zeven stappen te coachen naar een nieuw evenwicht. Vanuit persoonlijke verhalen toont auteur Anja Pairoux hoe iedere plusouder via eenvoudige denkoefeningen inzicht kan verschaffen in hun unieke situatie. Om op die manier harmonie te vinden in hun nieuwe gezin en de slaagkansen ervan aanzienlijk te verhogen. Anja Pairoux is zelf stiefmoeder van een zoontje en geeft professionele begeleiding als plusoudercoach. Ze schreef dit boek op basis van haar eigen ervaringen en op basis van de verhalen uit haar praktijk.

 • Emoties beter begrijpen

  Emoties beter begrijpen
  Elsa Punset

  Leer de verborgen mechanismen die ons sturen herkennen en gebruiken in het dagelijks leven Hoelang moet een knuffel duren? Waarom huilen we? Waarom worden we verliefd? En waarom is liefdesverdriet onvermijdelijk? Hoe leren we om bang te zijn? Vanaf welke leeftijd beginnen we te liegen? Waarom zijn we jaloers? Hoeveel vrienden hebben we nodig om gelukkig te zijn? Kunnen we vermijden om zonder reden stress te hebben? Waarom vindt een man een kras op zijn auto veel erger dan een vrouw? Bestaan er naast de duizenden wonderdiëten ook emotionele trucjes om af te vallen? Elsa Punset geeft in dit boek antwoord op deze en nog veel meer transcendentale en alledaagse vragen. Het boek is bedoeld als een soort gids die ons langs de geografie van de menselijke emoties voert. Leer de wereld om je heen beter te begrijpen, ga inzien hoe belangrijk onze relaties met anderen zijn, ontdek dat we veel meer gemeen hebben dan we van elkaar verschillen, leer efficiënte manieren om te communiceren en om de relatie tussen lichaam en geest te verbeteren. Lees hoe je je gelukspotentieel kunt versterken, hoe je je doelen kunt bepalen en bereiken en hoe je de aangeboren neiging van het menselijke brein om 'angstig en wantrouwend te overleven' kunt omzeilen. Een onmisbare gids om anderen beter te begrijpen en met succes door het emotionele universum te reizen.

 • Houd me vast

  Houd me vast
  Dr. Sue Johnson

  Dr. Sue Johnson schreef Houd me vast, een bestseller voor relatietherapeuten en stellen die aan hun relatie willen werken. We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy. In Houd me vast maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties.

 • Help! Conflicten

  Help! Conflicten
  Friedrich Glasl

  Het aantal spanningen tussen mensen in allerlei constellaties neemt toe. Veel dagelijkse misverstanden groeien snel uit tot ernstige conflicten. Het blijkt dat de meeste mensen de escalatie niet willen, maar er zich in meegesleurd voelen. Als laatste redmiddel wordt dan hulp van buitenaf gezocht. Volgens Friedrich Glasl hoeft het lang niet altijd zo ver te komen. Met Help! Conflicten schreef hij een boek dat een soort 'eerste hulp bij conflicten' biedt. De weg naar een oplossing begint met enkele simpele vragen als: Hoe heeft iedere betrokkene aan het ontstaan van het conflict bijgedragen? Hoe ben ik erin terechtgekomen? Wat wil ik ermee? In hoeverre is het mijn conflict? Friedrich Glasl Wenen 1941 schreef een proefschrift over conflictbeheersing in de internationale politiek.

 • Oplossingsgerichte mediation

  Oplossingsgerichte mediation
  Fredrike Bannink

  Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het conflict, maar vraagt: wat wilt u voor het conflict in de plaats? Wat gaat er al goed en wat werkt wél? De focus ligt op het bereiken van de gewenste situatie in de toekomst.
  Cliënten worden als competent gezien om hun gezamenlijke doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen. De expertise van de oplossingsgerichte mediator ligt in het stellen van de juiste oplossingsgerichte vragen om cliënten hierbij te helpen. Daar waar cliënten gestuurd zijn of vinden dat de ander schuld heeft aan het conflict en moet veranderen, heeft de oplossingsgerichte mediator de expertise om te motiveren tot verandering van gedrag.
  Het concept en de methodiek van oplossingsgerichte mediation, alsook de houding van de oplossingsgerichte mediator verschilt wezenlijk van de tot nu toe gehanteerde vormen van mediation, zoals het probleemoplossende, het transformatieve of het narratieve gespreksmodel. Met dit nieuwe model is de sfeer positief en kan dat ook blijven. Exploratie en analyse van het conflict en het uiten van emoties worden (grotendeels) overbodig. Gesprekken met cliënten worden korter, effectiever en daarmee is oplossingsgerichte mediation tevens kostenbesparend.


U kan bij mij terecht voor volgende praktijkgebieden …

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak