Wat doet
een bemiddelaar?

Conflicten vermijden is niet altijd mogelijk. Een bemiddelaar staat mensen bij om tot een overeenkomst te komen die voor alle partijen werkt.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Een bemiddelaar helpt mensen om tot een overeenkomst te komen

Hoe graag we het ook zouden willen: conflicten kan je nu eenmaal niet altijd vermijden. Wanneer je met meningsverschillen te kampen krijgt en lijnrecht tegenover elkaar komt te staan, is een constructieve aanpak van een conflict noodzakelijk om de relatie te behouden, te herstellen of los te laten. Zo kunnen partijen elkaar bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding, ouderschap of grootouderschap ontmoeten en tot een overeenkomst komen waarin iedereen zich kan vinden, zonder daarvoor naar de rechtbank te moeten stappen.

Een bemiddelaar helpt mensen om tot een overeenkomst te komen bij een conflict dat voor jullie misschien uitzichtloos lijkt. Je hebt de term ‘bemiddelaar’ zeker en vast al eens horen vallen. Maar wat moet je je daar nu precies bij voorstellen? Wat is de rol van de bemiddelaar en hoe gaat die eigenlijk te werk? In deze blog lees je er alles over.

Bemiddeling met een onafhankelijke tussenpersoon

Een bemiddelaar is een onpartijdige buitenstaander die de technieken beheerst om met meningsverschillen om te gaan. Door de gesprekken tussen alle partijen op een neutrale manier in goede banen te leiden, komen mensen op het einde van de rit zelf tot een overeenkomst.

De basisprincipes die van belang zijn voor een bemiddelaar zijn: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Wanneer alle partijen zich hierin kunnen vinden, kan een traject opgestart worden met aandacht voor de noden en wensen van iedereen.

Een bemiddelaar werkt een traject uit

Wanneer alle partijen bereid zijn om samen te reflecteren over hun conflict, stippelt een bemiddelaar een traject uit. Om de twee à drie weken komt iedereen samen. Door genoeg tijd te laten tussen de gesprekken kunnen alle partijen de besproken onderwerpen voldoende laten bezinken. Gesprekken duren in principe anderhalf uur, en nooit langer dan twee uur: zo kan er voldoende tijd genomen worden voor ieders verhaal, kan er met respect naar ieders standpunt genomen worden en indien nodig kan bij bepaalde onderwerpen iets langer stilgestaan worden.

De basis van elk bemiddelingstraject is gelijk, maar er wordt natuurlijk ingespeeld op de noden van alle personen die eraan deelnemen. Elk traject vertrekt van deze basis:

  • kennismaking en regels opstellen;
  • feiten vertellen;
  • belangen en behoeften op tafel leggen;
  • oplossingen in een akkoord gieten;

Zelf oplossingen vinden

Een bemiddelaar reikt zelf geen oplossingen aan, maar schept wel de ruimte en een veilig kader om de partijen samen tot een overeenkomst te laten komen die door iedereen gedragen wordt. Zo blijven de partijen baas over hun eigen zaak, gaan ze de toekomst positief tegemoet en is ‘dialoog’ geen loos woord.

Deze overeenkomst is bindend tussen de partijen. Om de overeenkomst uitvoerbaar te maken, kan een erkend bemiddelaar (erkend door de Federale Bemiddelingscommissie) de overeenkomst laten homologeren door de rechtbank. Zo krijgt het akkoord de waarde van een vonnis, maar zonder aanslepende gerechtelijke procedures die vaak hoogoplopende kosten met zich meebrengen.

Op zoek naar een erkend bemiddelaar?

Ben je op zoek naar een erkend bemiddelaar? Dan kan ik je zeker en vast verder helpen. Ik ga voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij iedereen de ruimte krijgt om in een veilige omgeving zijn verhaal te doen. Door oog te hebben voor de gemeenschappelijke belangen komen we tot een overeenkomst die voor iedereen werkt.

Eens kennismaken? Neem gerust contact met me op.

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak