Hoe omgaan met
een echtscheiding?

Zitten jullie als getrouwd stel niet meer op dezelfde golflengte? Stoor je je meer en meer aan je partner, heb je verschillende visies over de opvoeding van de kinderen of is er meer aan de hand?

Wanneer je als getrouwd koppel voelt dat het niet meer gaat, zijn er verschillende mogelijkheden. .
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Voelen jullie zich nog verbonden elkaar en willen jullie elkaar en jullie relatie nog een kans geven? Dan gaan we samen op zoek naar een andere focus. Wat bindt jullie nog? Hoe kunnen jullie elkaar weer beter leren begrijpen? Hoe krijg je weer oog voor het positieve in elkaar dat jullie gaandeweg verloren zijn? Hierbij kan er nagegaan worden wat het best werkt voor jullie beiden en voor jullie kinderen, mochten die er zijn.

In vele situaties beslissen de partners niet samen om elkaar los te laten en te scheiden. In dat geval is het belangrijk dat de ontvanger van de scheidingsboodschap de motieven van de beslisser te horen krijgt en dat daarover kan gepraat worden. Soms is dat niet mogelijk en lopen de emoties hoog op. Daar is niets fout mee. Er is de ontkenning, de boosheid … Ook opvoeding, normen en waarden spelen daar vaak in mee. Stel: jullie hebben kinderen en jullie moeten uiteraard jullie verantwoordelijkheid blijven opnemen… Ook in dat geval kan bemiddeling een rol spelen. Dan zoeken we samen naar een manier hoe je daar het best mee kan omgaan.

Indien jullie beslissen om elkaar los te laten en uit de echt te scheiden, hoe kan je daar dan het best mee omgaan? Is er al een voltooide scheidingsmelding? Aanvaardt de tweede beslisser de keuze van de eerste beslisser? En met welke praktische zaken dien je zoal rekening te houden? In deze blog gaan we er dieper op in.

Aandacht voor emoties

Ook al staan jullie beiden achter de beslissing om te scheiden, een echtscheiding is en blijft een moeilijk emotioneel proces. Iedereen gaat daar anders mee om en hierbij is er geen juiste of foute manier. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het feit hoe ver jullie staan in jullie verwerkingsproces. Hoe kunnen jullie elkaar als partner op een respectvolle manier loslaten?

Door naar elkaar te luisteren en constructief naar oplossingen te zoeken, schep je ruimte voor begrip en vermijd je dat eventuele conflicten uitmonden in een vechtscheiding. Het spreekt voor zich dat niemand hier baat bij heeft. Jullie kinderen al zeker niet. Vermijd dat jullie kinderen in een loyauteitsconflict komen of dat ze het gevoel krijgen dat ze een kant moeten kiezen. Laat de kinderen kind zijn en toon jullie kinderen hoe jullie, de mensen die zij het liefste zien, het op een constructieve manier oplossen. Daarmee geef je jullie kinderen een belangrijke levensles mee.

Een echtscheidingsovereenkomst op maat

Hoe pakken jullie de verblijfsregeling aan voor de kinderen, wie blijft er eventueel in het huis en hoe wordt de inboedel verdeeld? Wanneer een koppel uiteengaat, is het aangewezen om samen alle praktische zaken te bespreken. Ook al bestaan hier tegenstrijdige meningen over, door het gesprek aan te gaan, is het absoluut mogelijk om gaandeweg tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen werkt.

Spreek met de kinderen

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders een erg ingrijpende gebeurtenis. Ieder kind zal hier anders op reageren. Hen duidelijk maken wat er zoal te gebeuren staat, kan voor hen een wereld van verschil maken. Probeer de kinderen in de mate van het mogelijke en afhankelijk van de leeftijd te betrekken in jullie keuze, zodat zij voelen dat ze gehoord worden en dat hun mening voor jullie van belang is.

Het kan helpen om samen met de kinderen te lezen, zodat zij emoties leren herkennen en kunnen aanvaarden. Zo zijn er bijvoorbeeld de boekjes “Sloompje Slak, het gebroken huis”, “Kamil, de groene kameleon”.

Het financiële plaatje

Bij een echtscheiding is het noodzakelijk om het financiële plaatje te bekijken. Wat met de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de bijdrage in de buitengewone kosten? Onder welk huwelijksstelsel zijn jullie getrouwd? Is er een huwelijkscontract? Is er een onroerend goed en zo ja, wat is het lot van dat goed? Hoe verdelen jullie de rekeningen, de verzekeringen en de pensioenbijdragen? En wat met de erfenisregeling? Door alles duidelijk op papier te zetten, kunnen jullie verder met een regeling die voor iedereen werkt. Dit schept ook de ruimte om op emotioneel vlak verdere stappen te zetten.

Laat je bijstaan door een erkend bemiddelaar

Een erkend bemiddelaar kan jullie begeleiden doorheen het scheidingstraject. In geval van scheiding zijn er meestal angsten, bezorgdheden , onzekerheden, het gevoel van eenzaamheid, hulpeloosheid, machteloosheid, de onoverkomelijke berg waar jullie voor staan … In bemiddeling wordt een kader geschept, waarin jullie in jullie kracht worden gezet om samen tot een overeenkomst te komen. Ook als jullie sterk van mening verschillen. Wanneer jullie samen tot een overeenkomst komen, stel ik een echtscheidingsdossier op dat ik indien bij de Familierechtbank. Dit is een volledig schriftelijke procedure waardoor jullie niet meer voor de rechtbank hoeven te verschijnen.

Eens kennismaken? Neem gerust contact met me op.

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak