Wat als het niet meer gaat,
bemiddelaar of advocaat?

Bij wie zoek je hulp ingeval van een (echt)scheiding, problemen in de relatie ouder- kind, relatie grootouder- (klein)kind, relatie partners onderling, ingeval communicatie niet (meer) mogelijk is.

In familiale zaken is het de taak van bemiddelaars, advocaten, familie-en jeugdrechters om het belang van het kind voorop te stellen.

scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Waarom een alternatieve piste overwegen

Als partij 1 een advocaat raadpleegt, schakelt de andere partij meestal automatisch in verdedigingsmodus. Partij 2 zal zich ook informeren en bereidt eveneens zijn (weder)actie voor. Al te vaak mondt een conflict uit in een gevecht voor de rechtbank.

Er is steeds een winnaar en een verliezer, waarna in graad van hoger beroep nog jaren kan geprocedeerd worden. Resultaat en eigenbelang komen centraal te staan.

Een vechtscheiding vermijden

Een bemiddelaar is meerzijdig partijdig en beluistert het verhaal van alle partijen.

Via deskundige begeleiding worden de partijen ertoe bewogen (opnieuw) met elkaar te praten, te luisteren en samen stap voor stap te werken naar een duurzame, haalbare overeenkomst, waar beiden zich in kunnen vinden.

Waarom bemiddeling de voorkeur wegdraagt:

  • Gericht op de belangen van alle partijen
  • Op weg naar een gezamenlijk doel
  • Herstel communicatie
  • De emoties worden niet genegeerd
  • Brengt positief gevoel, vertrouwen dat men overeenkomst kan bereiken, mits er voldoende commitment van de partijen is
  • De partijen zijn de experts, zij kennen als de beste hun situatie
  • Laagdrempelig
  • Goedkoper
  • Vertrouwelijkheid, alle informatie en documenten blijven vertrouwelijk en kunnen niet buiten de bemiddeling ge/misbruikt worden
  • Wijzigen de omstandigheden, kan een nieuwe overeenkomst gesloten worden

Een erkend bemiddelaar kan de overeenkomst laten homologeren door de rechtbank, zodat de overeenkomst uitvoerbaar wordt.

U kan bij ons terecht voor volgende praktijkgebieden …

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.
Contacteer ons vrijblijvend
Boek een afspraak