De echtscheidings-
overeenkomst,
meer informatie

Overwegen jullie een echtscheiding of hebben jullie definitief beslist te willen scheiden, kom samen tot een echtscheidingsovereenkomst op maat.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Inhoud EOT-overeenkomst

Als het samen niet meer gaat …
Als je het gevoel hebt dat jij alleen verder moet om gelukkig te zijn …
Als je het de ander niet durft te vertellen…
Als je het gevoel hebt dat je voor een reusachtige berg staat waarover je niet kan kijken…
Ook al voelt het niet zo … Er is steeds hoop.

Hoop is wat je recht houdt, waarom je kiest voor jezelf … Mensen veranderen voortdurend, partners groeien, soms niet in dezelfde richting …

Je kan ook samen scheiden om elkaar als partner los te laten… ouder blijf je voor het leven …

Betrek de kinderen bij jullie beslissing, ga samen zitten en geef hen de stem waar zij recht op hebben zodat zij zich gehoord en ernstig genomen voelen. Maak hen duidelijk dat hun belang voorop staat en dat zij buiten het conflict staan.

Door met elkaar in communicatie te treden, geven jullie kinderen de waarden mee waarin jullie geloven. Kinderen leren zo dat pijn bij het leven hoort en hoe moeilijk het ook is, er altijd hoop is. Er wordt hen meegegeven dat vele conflicten oplosbaar zijn door te praten.
Vechten put mensen uit, fysiek en emotioneel.

Er is altijd dat lichtje aan het einde van de tunnel.

Als (ex)-partner , ouder zijn jullie de experten in jullie situatie. Geef dit niet uit handen. Vermijd strijdtaal, maar kies voor welzijnstaal als middel om jullie doel te bereiken. Bemiddeling maakt dit mogelijk. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om in bemiddeling te komen tot een overeenkomst, waar jullie zich in kunnen vinden.

Ik wens jullie tot slot te informeren welke punten in het kader van een E.O.T. besproken worden:

Vermogensrechtelijk

 • Gegevens in verband met het huwelijk
 • Huwelijksvermogenstelstel/ huwelijkscontract
 • Samenstelling van de boedel – Inventaris – Inboedel
 • Onroerende goederen: gezinswoning, tweede verblijf, overige woningen of gronden
 • Voertuigen
 • Banktegoeden
 • Bankkluis
 • Vennootschapsaandelen
 • Levensverzekering - groepsverzekering
 • Handelszaak
 • Andere activa
 • Hypothecaire lening
 • Belastingschulden
 • Andere schulden
 • Indien gemeenschapsstelsel: vergoedingsrekening
 • Indien scheiding van goederen: diverse verrekeningen
 • Erfrechtelijk beding – Overlevingsrechten – Schenkingen tussen echtgenoten
 • Persoonlijke uitkering tot levensonderhoud tijdens /na echtscheiding door de ene aan de andere echtgenoot
 • Huisdieren

Familierechtelijk

T.a.v. de kinderen

 • Uitoefening van het ouderlijk gezag
 • Hoofdverblijf / domicilie
 • Verblijfsregeling doorheen het schooljaar
 • Vakantieregeling – diverse schoolvakanties –tradities met Kerst en Nieuwjaar
 • Onderhoudsbijdrage voor de kinderen
 • Verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten (* KB 22.04.2019)
 • Kindrekening?
 • Kinderbijslag
 • School
 • overige afspraken die voor jullie belangrijk zijn

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak