Hoe onze neurologische niveaus
jou helpen om blokkades op te heffen

Heb jij al gehoord van (neuro)logische niveaus?

Die theorie – ontwikkeld door Britse antropoloog Gregory Bateson – beschrijft de verschillende levels waarop wij denken, leren en veranderen. Dit werd later door Robert Dilts in een model gegoten dat we tot op vandaag nog altijd gebruiken binnen NLP-coaching.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Verschillende lagen

Wil je een bepaald doel bereiken, dan is het nuttig eens stil te staan bij de verschillende logische niveaus van denken, leren en veranderen. Er is een duidelijke hiërarchie omdat het effect van ieder niveau het onderliggende niveau beïnvloedt. Dit wordt ook nog wel Batesons piramide genoemd. Een verandering op een hoger niveau brengt steevast verandering op een lager niveau. Omgekeerd is dit ook mogelijk, maar is niet noodzakelijk. Elk hoger niveau spreekt een fundamenteler gebied aan

Negatieve overtuigingen

Problemen of moeilijkheden bestaan altijd in relatie tot jezelf als individu. Hoe kijken wij tegen de feitelijke situatie aan? Hierbij zijn onze gedachten heel belangrijk. Negatieve ervaringen uit ons verleden creëren belemmerende overtuigingen. Een veel voorkomend voorbeeld is de gedachte dat je iets niet kan. Van dergelijke gedachten kom je niet in beweging. Bovendien zit daaronder veel angst. Want wat als het misgaat?

De werking van het model

We hebben zoveel belemmerende overtuigingen die ons doen blokkeren. Als je deze overtuigingen ombuigt, kijk je anders naar jouw capaciteiten en heeft dit onvermijdelijk een positief gevolg op jouw gedrag. Mensen oefenen vaak een job uit, die ze eigenlijk niet graag doen of die zo energieslopend is. Via bovenstaand model sta je stil bij enkele belangrijke vragen:

  • Waar ligt jouw passie?
  • Waar kom je wel voor in beweging?
  • Wat is jouw missie en waar sta je voor?
  • Wat vind jij belangrijk in jouw leven, in jouw relatie, in jouw gezin?
  • De antwoorden op al deze vragen geven je veel inzichten waardoor je de mogelijkheid krijgt om keuzes te maken. Die kleine stapjes in de goede richting kunnen heel grote gevolgen hebben.

Onze (neuro)logische niveaus

Missie

Alles start bij je missie, je levensdoel. Op dit niveau stel je jezelf de vraag “Waar sta ik voor” of “Wat brengt mij in beweging?”.

Identiteit

Dan volgt de identiteitsvraag. Wie ben ik momenteel? Wie wil ik zijn?

Mensen die door een midlifecrisis gaan of uit een burn-out komen, vertonen dikwijls ander gedrag. Dit heeft allemaal te maken met het identiteitsniveau (“Wie ben ik?”, “Wie wil ik zijn?”, “Hoe wil ik door anderen gezien worden?”) en met zingevingsniveau (“Waar sta ik voor?”). Ook mensen die een terminale diagnose krijgen, gaan vaak een ander gedrag stellen. Wat wil ik nog doen met de tijd dat mij rest? Wat vind ik waardevol? Die mensen zullen vaak afstand doen van allerhande zaken die met ego te maken hebben.

Waarden en overtuigingen

Waarden vertegenwoordigen datgene dat we belangrijk vinden, overtuigingen sturen ons dan weer in die richting. Stel dat je betrouwbaarheid, eerlijkheid, creativiteit … heel belangrijk vindt. Leef jij op een manier die congruent is aan deze waarden? Hoe belangrijk zijn die waarden voor jou? Dit kan je checken in elke context, op het laagste niveau en voor elke rol die je vervult. We zijn immers altijd ergens. We vervullen altijd een rol.

Capaciteiten en vaardigheden

We hebben allemaal capaciteiten en vaardigheden in ons. We moeten ze alleen ontdekken en soms is daar een beetje hulp bij nodig. Wat heb je al geprobeerd om dit te bereiken? Wanneer is dat al een beetje gelukt? Hoe heb je dat dan gedaan? We kunnen ook andere vaardigheden aanleren. Ze zetten je in beweging om je vooropgestelde doelen te behalen. Maar liggen ze niet in lijn met je waarden, overtuigingen of identiteit, verhinderen ze dat net. Stel jezelf dus regelmatig de vraag bij welke vaardigheden je baat hebt en wat je graag nog zou willen leren.

Gedrag

Een gebeurtenis leidt tot gedachten, welke leiden tot gevoelens, waaruit een bepaald gedrag gesteld wordt. Je stelt altijd een gedrag. Het is belangrijk na te gaan van waaruit je dat gedrag stelt. Vanuit welke gevoelens stel je een bepaald gedrag. De volgende vraag is “wat zit daaronder”? Wat is jouw behoefte? Is jouw behoefte ingevuld (positief gedrag) of niet ingevuld (negatief gedrag)? Is jouw gedrag congruent met de waarden die jij belangrijk vindt, met wie je bent, met waarvoor je staat?

Omgeving

Jouw omgeving is de fysieke context waarin je verkeert. Je bevindt je altijd in een bepaalde context. Je bent altijd ergens : thuis, op jouw werk, met vrienden, vergadering met collega’s, op de school van jouw kinderen, in de natuur... In die bepaalde context, stel je handelingen of gedrag. Hoe voel je je in die context?

Wil je ook dieper graven in je (neuro)logische niveaus?

Aan de hand van technieken uit de NLP-coaching, help ik je graag jezelf beter te leren kennen en na te gaan hoe je gelukkig in het leven kan staan, hoe je jouw dromen en doelen in kaart kan brengen én kan bereiken. Stuur me gerust een bericht via katleen@bemiddelingskantoor-lefever.be

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak