Katleen Lefever,
bemiddelaar

Na mijn jarenlange ervaring als advocaat gespecialiseerd in familiezaken heb ik na het voltooien van de basisopleiding bemiddeling en de specialisatie bemiddeling in familiezaken de bijzondere waarde van de geweldloze communicatie van Marshall B. Rosenberg begrepen.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Wie ben ik?

Als erkend bemiddelaar hecht ik waarde aan de oplossingsgerichte bemiddeling.

 
De gemakkelijkste weg naar verandering = iets meer doen van wat je al doet

Als iets niet werkt, doe iets anders…
Als iets werkt , doe er meer van…
Als iets niet stuk is, moet je het niet maken…
Niets werkt altijd…


Door een gesprekskader te creëren en de partijen te begeleiden in hun dialoog help ik de betrokkenen om zich te richten op de gewenste toekomst.


Pas wanneer betrokkenen hun monologen stoppen en zich richten op dialoog, kunnen ze begrip opbrengen voor de verschillende standpunten en kunnen ze oog hebben voor de gemeenschappelijke belangen en zo tot een oplossing komen waar ze zich beiden in kan vinden.


Als bemiddelaar luister ik met mijn oren en niet met mijn hoofd.

U kan bij ons terecht voor volgende praktijkgebieden …

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.
Contacteer ons vrijblijvend
Boek een afspraak