Katleen Lefever,
bemiddeling

Bemiddeling is het proces waarbij een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon, de bemiddelaar, twee of meerdere mensen begeleidt om via gesprekken zelf tot een overeenkomst te komen. De basisprincipes van bemiddeling zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
...
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Wat is bemiddeling?

De bemiddelaar creëert de ruimte om constructief met elkaar te praten en inzicht te geven in het emotionele proces van de ander. Een bemiddelingsgesprek is een ontmoetingsgesprek over verschillen. Door te ontmoeten , leer je de ander kennen in zijn belangen en verlangens. EERST ONTMOETEN, DAN OPLOSSEN!

De uitdaging is om met een zo groot mogelijke normaalheid een gesprek te voeren over een pijnlijk conflict. Vanuit een emotionele reactie en door een harde opstelling KAN men de oplossing niet zien of aanvaarden.

Samen met de bemiddelaar komt u tot een overeenkomst ‘op maat’, volledig aangepast aan uw concrete situatie. Hoe moeilijk het ook lijkt, deze ‘inspanning’ loont de moeite om tot duidelijke afspraken en een overeenkomst te komen.

Blijf baas over uw eigen geschil en kom samen tot overeenkomst waardoor u op een positieve duurzame manier de toekomst tegemoet kan treden.

Geef de beslissing over uw discussie niet uit handen, maar kom samen tot een uitkomst. Zo kan heel wat overbodig lijden vermeden worden.

Het bemiddelingstraject?

De sessies

In principe wordt om de 2 à 3 weken een samenkomst voorzien. Het is belangrijk om voldoende tijd te laten voor reflectie. Uiteraard kan ingeval van hoogdringendheid een snellere afspraak ingepland worden. De bemiddelingsgesprekken duren nooit langer dan anderhalf uur, zodat iedereen er maximaal haar/zijn aandacht bij kan houden.

 

Intakegesprek

Met aandacht voor wat bemiddeling precies inhoudt, het bemiddelingsprotocol voorstellen en ondertekenen, de functioneringsregels afspreken. Bemiddeling steunt op vrijwilligheid. Indien u beiden kiest voor het pad van bemiddeling, kan de volgende sessie ingepland worden. 

 

Fase van informatievergaring

De bemiddelaar verzamelt informatie over het probleem, en peilt naar de standpunten van de partijen over dat probleem en probeert inzicht te krijgen in wat van belang is voor elke betrokkene. Door partijen wederzijds inzicht te laten krijgen in wat voor elk belangrijk is, kan in deze eerste fase reeds gezorgd worden voor een vertrouwensklimaat.

Formuleren van standpunten

De bemiddelaar zal elk van de partijen zijn visie en standpunt over het voorliggende geschil beluisteren en nagaan of dit goed begrepen werd, zo door de bemiddelaar als door de partijen.  Zo kunnen eventuele misvattingen en communicatiestoornissen weg gewerkt worden. Door het duidelijk scheiden van de inhoud van het geschil van de ruis veroorzaakt door emoties, vooroordelen en apriorismen, zullen partijen zich bewust worden van het werkelijke probleem waarvoor een oplossing zal moeten gezorgd worden.

Noden en belangen bepalen

Vanuit de standpunten van partijen zal de bemiddelaar op basis van de aanbreng van de partijen verduidelijken wat de noden en de belangen zijn van iedere partij. De bemiddelaar zal de partijen bevragen of er geen andere belangen meer zijn dan de opgelijste.

Opties en onderhandeling

De bemiddelaar reikt de partijen geen oplossing aan. Ik geloof in de competentie van de partijen om zelf oplossingen aan te bieden.
Uiteindelijk zullen rekening houdende met het gemeenschappelijk belang samen uitkomen op de oplossing is die het best tegemoet komt aan hun noden en belangen.

  • Overeenkomst op maat, stap naar een positieve toekomst, waar de mogelijkheid tot communicatie het meeste kansen heeft.
  • Overeenkomsten kunnen gehomologeerd worden door de Rechtbank.

U kan bij ons terecht voor volgende praktijkgebieden …

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.
Contacteer ons vrijblijvend
Boek een afspraak