Oplossingsgerichte
psychotherapie

Na talloze opleidingen in het oplossingsgericht bemiddelen behaalde ik in juni 2021 het diploma ‘solution focused practioner’ aan het Korzybski Instituut te Brugge. Ik zit in mijn tweede jaar van de vierjarige opleiding tot oplossingsgericht psychotherapeut.

scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Ieder mens heeft erkenning en respect.

Dit raakt het diepste van onze ziel. Het emotioneel welzijn is zo belangrijk, zekerlijk in een maatschappij waar de druk zo hoog ligt. Het is opvallend hoe veroordelend onze maatschappij soms is. Als mens is het zo gemakkelijk de ander met de vinger te wijzen. Onterecht… soms om onszelf beter te voelen.

Het is niet steeds gemakkelijk om rechtop te blijven staan.

Niemand, maar dan ook niemand staat in iemand anders zijn schoenen. Ook als we denken dat we weten hoe het voelt om die ander te zijn en hoe de ander zich voelt, zijn we fout. Wij kunnen nooit weten hoe de ander zich voelt. Ook een therapeut niet.

Ik vind het uiterst belangrijk om echt actief en zonder enig oordeel te luisteren naar de cliënt, naar wat hij of zij wil bereiken of wat hij of zij anders wil. Dit zonder de hulpvraag van de cliënt zelf in te vullen of hypotheses te maken.

Ik kan pas iemand echt begrijpen door actief te luisteren en vragen te stellen, door te checken, zodat ik zeker ben dat ik de cliënt en hetgeen hij of zij wenst te bereiken, goed begrijp.

Ik ga steeds uit van een positieve intentie. Men gedraagt zich op een bepaalde manier omdat dit de enige manier is dat op dit moment werkt voor die persoon. Men handelt steeds met een bepaalde reden, een goede reden.

Ik ga samen met de cliënt op zoek naar wat zijn of haar geëigende oplossingen zijn, die hij reeds toepast, zonder dit te beseffen. Ik help de cliënt hun eigen resources te ontdekken en te gebruiken.
Als coach bied ik geen oplossingen aan. Dit zou niet werken.

Mensen hebben zo vaak het beklemmend gevoel niet anders te kunnen, geen alternatieven te hebben, niet meer te kunnen kiezen. Ik ga samen met de cliënt op zoek naar het opnieuw kunnen kiezen.

Ik ben er van overtuigd dat de cliënt de mogelijkheden in zich heeft, maar nog niet het besef of de strategie heeft om deze mogelijkheden zelf te gebruiken. Het doel is om de cliënt opnieuw in staat te stellen en bepaalde tools aan te reiken om op eigen krachten verder te kunnen.

Niet onbelangrijk is te duiden dat elk van ons deel uitmaken van een systeem, in het bijzonder de maatschappij, een generatie, een familie (met haar waarden en normen, wat we geleerd hebben te doen, onze opvoeding) een gezin, een vriendenkring …

Vaak is het nuttig om indien de cliënt daarin toestemt, ook andere leden van het systeem uit te nodigen. Het is immers de bedoeling dat met hetgeen de cliënt in mijn praktijk mee krijgt, in de maatschappij, in de familie, in het gezin … verder kan.
Mijn praktijkgebieden strekken zich uit tot coaching rond het zich niet goed voelen, piekeren, negatieve zelfwaardering of weinig zelfvertrouwen, depressie, verslavingsproblematiek, angst, relatieproblemen, problemen in het gezin, nieuw samengestelde gezinnen enz…

U kan bij ons terecht voor volgende praktijkgebieden …

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.
Contacteer ons vrijblijvend
Boek een afspraak